Η ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω συμμετέχει στο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python, το οποίο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων χρηματοδοτείται από την Google και πραγματοποιείται χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής με συνολικό φόρτο 60 ωρών και σ’ αυτό έχουν γίνει δεκτοί εκπαιδευτικοί και μαθητές / φοιτητές της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Σχολεία και Σχολές όλης της Ελλάδας.

Η ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω συμμετέχει στο πρόγραμμα με ένα καθηγητή και ένα τμήμα 24 σπουδαστών.