Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών Μαθηματικών είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις βασικές γνώσεις των μαθηματικών, που απαιτούνται στις Τραπεζικές και γενικά τις Οικονομικοεμπορικές συναλλαγές, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη συνέχιση των οικονομικών τους σπουδών σε ανώτερο επίπεδο.