Σκοπός των λογιστικών εφαρμογών είναι να αποκτήσει ο μαθητής εκείνες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, που θα του δώσουν τη δυνατότητα να τηρεί βιβλία πρώτης (Α ́) και δεύτερης (Β ́) κατηγορίας. Αυτό θα επιτευχθεί, αν δημιουργήσουμε στην εφαρμογή συνθήκες μιας πραγματικής επιχείρησης, στην οποία τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση θα αναλάβει να παρακολουθεί κάθε μαθητής εργαζόμενος ανεξάρτητα από τον άλλον.