Σκοπός του μαθήματος είναι να :

κατανοήσουν οι μαθητές τις βασικές αρχές, που διέπουν τα φορολογικά νομοθετήματα. αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στα φορολογικά θέματα που, θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα βασικά φοροτεχνικά προ-βλήματα, τόσο στην περίπτωση που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες οικονομικές σπουδές, όσο και στην περίπτωση, που θα ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία.