Εγγραφή Σπουδαστών στις Πλατφόρμες Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης της ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω